Spacer

Breadcrumbs

Veiligheidstips


Het gebruik van een Bradley Smoker moet een veilige ervaring zijn. Er zijn echter bepaalde dingen die je moet doen om je roker correct te bedienen. Let goed op, en u kunt nog lang van uw Bradley Smoker genieten.

 

 

Basis veiligheidstips:

 

 • Lees alle instructies.
 • Gebruik de knop of handgreep voor hete oppervlakken.
 • Ter bescherming tegen elektrische schokken, dienen de koorden niet met vocht in aanraking te komen, of ze te gebruiken als ze beschadigd zijn. Houdt ze niet te dicht bij warmtebronnen. Haal de stekker er uit wanneer deze niet in gebruik is.
 • Het gebruik van niet-Bradley accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Deze zijn niet ontworpen voor de machine, en kunnen verwondingen veroorzaken.
 • Uiterste voorzichtigheid geboden wanneer een apparaat met hete olie of hete vloeistoffen wordt verplaatst. Indien mogelijk, afgekoeld verplaatsen.
 • Wees voorzichtig bij het bedienen in of rond de roker.
 • Het wordt aanbevolen om een brandblusser in de buurt van de roker te plaatsen.
 •  Als u een verlengsnoer nodig heeft, moet het snoer een goedgekeurde 3-polige (geaard) zwaar weksnoer zijn en niet langer dan 6 meter. Vermogensverlies kan optreden door lange verlengsnoeren, die de maximaal haalbare temperatuur beïnvloeden.

 •  Gebruik geen ander type hout dan de Bradley Smoker Aromabisquetten®.

 

Bij het gebruik van de Bradley Smoker

 

 • Allen voor buiten gebruik. Niet te gebruiken in een gesloten ruimte.
 • Steek de stekker van de roker niet eerder in het contact voordat de roker is opgebouwd.
 • Bedek of sluit de rekken of lekbak niet met aluminiumfolie. Dit kan ernstige schade aan uw roker veroorzaken.
 • Verplaats de roker niet tijdens gebruik.
 • Overschrijd niet de temperatuur van 160 ° C (320 ° F)
 • Draag altijd ovenwanten of handschoenen om de handen te beschermen tegen brandwonden.
 • Draag geen loszittende kleding en voorkom loskangend haar tijdens het koken.
 • Gebruik geen verpakking of een andere papiersoort om de roker te bedekken.
 • Gebruik alleen goedgekeurde geaarde stopcontacten.
 • Laat onder geen beding regenwater in contact komen met de roker.
 • Niet te gebruiken tijdens onweer of in winderige omstandigheden. 
 • Niet te gebruiken in de buurt van benzine of andere brandbare vloeistoffen, gassen of ontvlambare dampen.
 • Plaats het in een omgeving waar kinderen en huisdieren geen toegang hebben.
 • Niet onderdompelen in water. Niet gebruiken wanneer het regent of als het in het water valt. Sluit de stroom af als dit gebeurt, om zo veilig te kunnen loskoppelen.
 • De waterbak elke 2 tot 3 uur legen en opnieuw vullen met water.

 

Na elk gebruik

 

 • Haal de stekker van de roker er uit als deze niet in gebruik is.
 • Plaats de gedoofde Bradley Aromabisquetten ® op een veilige afstand van alle brandbare materialen.
 • Bewaar de roker in een droge overdekte ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Verwijder eventueel vet. Vet ophoping kan brand veroorzaken. Zorg ervoor dat u een brandblusser in de buurt heeft.
 • Dat is de basis van het gebruik van deze roker. Sommige zijn voor het gezonde verstand en andere zijn adviezen voor wat je moet doen voor de veiligheid. Gebruik altijd uw gezond verstand in situaties die niet hierboven vermeld zijn!

Bradley Smoker Forum

Bradley Smoker Forum De Bradley Smoker Forum is een Internationaal forum voor wereldwijde gebruikers om recepten, tips en advies uit te wisselen.

 

Bradley Smoker YouTube Channel

Our YouTube Channel   is packed with videos of Bradley Smokers in action, including many recipes.